חידושי הרי"ם 4 בני ברק, מרכז
יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום ראשון09:00 – 17:00
יום שישי09:00 – 13:00
1599541541

הצטרף עכשיו לשיטת הלימוד הייחודית במכון ורכוש מקצוע תורני מבוקש.

מקומות אחרונים. מחירים מסובסדים.

הצטרף עכשיו לשיטת הלימוד הייחודית במכון ורכוש מקצוע תורני מבוקש.

מקומות אחרונים. מחירים מסובסדים.